Phân loại trí nhớ và tại sao trí nhớ bị suy giảm hoặc mất?

Trong khi một số mô hình trí nhớ khác nhau đã được đề xuất, mô hình phân theo giai đoạn của trí nhớ thường được sử dụng để giải thích cấu trúc và chức năng cơ bản của trí nhớ.

Ban đầu được đề xuất vào năm 1968 bởi Richard AtkinsonRichard Shiffrin, lý thuyết này vạch ra ba giai đoạn riêng biệt của trí nhớ: trí nhớ giác quan, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn..

Trí nhớ giác quan

Trí nhớ cảm tính là giai đoạn sớm nhất của trí nhớ. Trong giai đoạn này, thông tin cảm giác từ môi trường được lưu trữ trong một khoảng thời gian rất ngắn, thường không quá nửa giây đối với thông tin thị giác và 3 hoặc 4 giây đối với thông tin thính giác. Chúng ta chỉ quan tâm đến một số khía cạnh nhất định của trí nhớ loại này: làm cách nào một số thông tin thuộc trí nhớ giác quan chuyển đổi sang trí nhớ ngắn hạn?

(Xem thêm Trí nhớ giác quan có vai trò gì)

Trí nhớ ngắn hạn

Trí nhớ ngắn hạn, còn được gọi là trí nhớ hoạt động, là thông tin mà chúng ta hiện đang nhận thức hoặc suy nghĩ. Trong tâm lý học Freud, trí nhớ này sẽ được gọi là tâm trí có ý thức. Sự tập trung chú ý vào một loại trí nhớ giác quan sẽ tạo ra thông tin trong trí nhớ ngắn hạn.

Trong khi rất nhiều trí nhớ ngắn hạn của chúng ta nhanh chóng bị lãng quên, việc liên tục chú ý đến một thông tin cụ thể cho phép nó tiếp tục đi đến giai đoạn tiếp theo: trí nhớ dài hạn. Hầu hết thông tin được lưu trong bộ nhớ hoạt động sẽ được lưu giữ trong khoảng 20 đến 30 giây.

Thuật ngữ “trí nhớ ngắn hạn” thường được dùng thay thế cho “trí nhớ làm việc”, dùng để chỉ các quá trình được sử dụng để lưu trữ, tổ chức và thao tác thông tin tạm thời.

(Xem thêm Trí nhớ ngắn hạn của bạn hoạt động như thế nào?)

Trí nhớ dài hạn

Trí nhớ dài hạn giữ vai trò đến việc tiếp tục lưu trữ thông tin. Trong tâm lý học Freud, trí nhớ dài hạn sẽ được gọi là tiềm thức và vô thức. Thông tin này phần lớn nằm ngoài nhận thức của chúng ta nhưng có thể được gọi vào bộ nhớ để sử dụng khi cần thiết. Một số thông tin loại này khá dễ nhớ lại, trong khi những thông tin khác lại khó tiếp cận hơn nhiều.

(Xem thêm Trí nhớ dài hạn của bạn hoạt động như thế nào?)

Cách thức hoạt động của trí nhớ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta

Ký ức nhớ lại và hệ thống truy xuất

Nhớ lại hay phục hồi trí nhớ là ghi nhớ thông tin hoặc sự kiện đã được mã hóa và lưu trữ trước đó trong não. Truy xuất là bước thứ ba trong quá trình xử lý bộ nhớ, với đầu tiên là mã hóa bộ nhớ và thứ hai là lưu trữ bộ nhớ. Việc truy xuất bộ nhớ được mã hóa và lưu trữ là rất quan trọng vì nếu không thì không có ích lợi gì trong việc lưu trữ thông tin.

Trong quá trình nhớ lại của trí nhớ, có sự phục hồi hoạt động thần kinh được tạo ra ban đầu trong não trong một sự kiện cụ thể. Điều này lặp lại nhận thức của não về sự kiện cụ thể đó không hoàn toàn giống với sự kiện đó. Bằng cách này, não bộ ghi nhớ thông tin và chi tiết của sự kiện. Nhớ lại trí nhớ không chỉ là kéo mọi thứ ra khỏi nơi lưu trữ ký ức, mà nó là một quá trình sáng tạo, trong đó thông tin liên quan được thu thập từ thông tin giống như trò chơi ghép hình, rải rác trong não.

Việc truy xuất bộ nhớ đòi hỏi phải xem lại các đường dẫn thần kinh được hình thành trong quá trình mã hóa và lưu trữ bộ nhớ. Làm thế nào nhanh chóng một bộ nhớ được truy xuất? Vâng, nó phụ thuộc vào sức mạnh của các đường dẫn thần kinh được hình thành trong quá trình mã hóa của nó. Theo một lý thuyết, trí nhớ được lưu trữ dưới ba dạng: trí nhớ giác quan, trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Nhưng chỉ những thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ ngắn hạn và dài hạn mới có thể được lấy ra. Tuy nhiên, cơ chế chính xác của việc lấy lại bộ nhớ vẫn chưa được hiểu hoàn toàn.

Lý thuyết hai giai đoạn

Lý thuyết hai giai đoạn giải thích quá trình nhớ lại một ký ức. Theo lý thuyết này, giai đoạn đầu tiên của quá trình nhớ lại là nghiên cứu và truy xuất thông tin từ kho lưu trữ. Bước tiếp theo là công nhận thông tin chính xác từ những gì đã được truy xuất.

Theo một số nhà khoa học, ghi nhận là ưu việt hơn so với nhớ lại vì nó chỉ liên quan đến một quá trình trong khi nhớ lại bao gồm hai quá trình. Vì vậy, việc nhớ lại dễ bị sai sót hơn. Nhưng một số nhà khoa học lập luận rằng sự nhớ lại tốt hơn sự ghi nhận trong một số trường hợp. Một ví dụ về điều này có thể bao gồm việc không nhận ra các từ mà sau này có thể được gọi lại.

Đặc tính mã hóa

Lý thuyết đặc hiệu mã hóa tiên tiến hơn lý thuyết hai giai đoạn. Theo lý thuyết này, bộ nhớ sử dụng thông tin cả từ dấu vết bộ nhớ hoặc tình huống mà nó được mã hóa cũng như tình huống, ngữ cảnh hoặc môi trường mà nó được truy xuất.

Có nghĩa là nếu hoàn cảnh hoặc môi trường học hỏi và truy xuất giống nhau, thì sẽ có nhiều cơ hội nhớ lại thông tin thành công hơn. Vì vậy, nếu bạn là sinh viên và bạn đến hội trường nơi tổ chức các kỳ thi hàng năm và nghiên cứu sách của bạn trong hội trường đó, bạn có thể sẽ ghi được nhiều điểm hơn trong kỳ thi.

Theo cách tương tự, mọi người có xu hướng nhớ một điều tình cảm trong tâm trạng phù hợp với những ký ức cảm xúc. Ví dụ, một người có tâm trạng vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ.

Các hình thức truy xuất bộ nhớ

Nhớ lại

Nhớ lại đề cập đến quá trình đơn giản ghi nhớ một cái gì đó mà không có bất kỳ tín hiệu nào và trong trường hợp vật lý không có thứ đó. Sự nhớ lại đang kéo thông tin từ não. Nhắc lại tên của một người hoặc trả lời một câu hỏi là một số ví dụ về việc nhớ lại. Nhắc lại, tất cả các tế bào thần kinh liên quan đến bộ nhớ được kích hoạt và chúng tái tạo lại bộ nhớ.

Nhận biết

Nhận biết là xác định thông tin của một sự vật đã biết trước đây sau khi nhìn thấy sự vật đó hoặc trải nghiệm lại trí nhớ. Nhận biết và ghi nhớ tên của ai đó bằng cách xem ảnh của họ là một ví dụ về sự công nhận. Một ví dụ khác là khi bạn không nhớ vị trí của một nhà hàng, nhưng bạn nhận ra khi nhìn thấy nó.

Hồi ức

Hồi ức đề cập đến việc xây dựng lại hoặc ghép các ký ức lại với nhau. Trí óc của chúng ta tái tạo lại bộ nhớ bằng cách sử dụng các cấu trúc và manh mối logic. Ghi nhớ các chi tiết của một sự kiện bằng cách sử dụng một phần ký ức, manh mối và logic là một ví dụ điển hình về kiểu truy xuất bộ nhớ này.

Học lại

Loại truy xuất bộ nhớ này đề cập đến việc phân loại lại thông tin đã được học trong quá khứ nhưng không được ghi nhớ. Mọi người có thể không nhớ lại được nhưng họ biết rằng họ đã học được điều này trước đây. Học lại cho thấy sự cải thiện trong việc truy xuất thông tin vì nó củng cố các kết nối thần kinh.

Cấu trúc não liên quan đến quá trình truy xuất

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sáu khu vực của não liên quan chủ yếu đến việc nhớ lại và ghi nhận.

  1. Vỏ não trước có liên quan đến nỗ lực lấy lại.
  2. Vùng Hippocampal và Para-Hippocampal của MTL có liên quan đến sự hồi tưởng có ý thức.
  3. Vỏ não Anterior cingulate có liên quan đến việc lựa chọn phản ứng.
  4. Khu vực đường giữa phía sau bao gồm đường viền sau có liên quan đến hình ảnh.
  5. Vỏ não thấp hơn có liên quan đến nhận thức về không gian.
  6. Tiểu não, đặc biệt là bên trái có liên quan đến quá trình tự khởi tạo

Tăng hoạt động ở Globus pallidus, hạch trước, đồi thị và tiểu não được thấy trong quá trình nhớ lại. Hoạt động tương tự không được nhìn thấy trong quá trình ghi nhận có nghĩa là những cấu trúc này đóng một vai trò quan trọng trong việc nhớ lại hơn là nhận biết. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự nhớ lại chỉ diễn ra khi có sự kích hoạt đồng bộ của hai vùng não, tức là vỏ não và hồi hải mã.

Theo một nghiên cứu khác, bao gồm các mục nhớ lại từ một danh sách, sự khác biệt rất lớn được nhìn thấy trong hoạt động huyết động trong các mục được nhớ lại và không được nhớ lại sau đó. Hiệu ứng này bây giờ được gọi là hiệu ứng bộ nhớ tiếp theo (SME). Những khác biệt trong hoạt động xác định liệu một mặt hàng cụ thể có được nhớ lại hay không

Tạo ra ký ức sai khi nhớ lại

Quá trình truy xuất là một số thời gian liên quan đến việc tạo ra các ký ức sai hoặc giải thích sai về ký ức. Những ký ức sai lầm này là kết quả của niềm tin dai dẳng, thông tin sau sự kiện, những tuyên bố được phát biểu và diễn giải sai, và sự giao thoa của ký ức mới với ký ức cũ.

Theo Elizabeth Loftus, một nhà khoa học nghiên cứu nhiều về lĩnh vực này, cách diễn đạt cụ thể hoặc chính xác của một câu hỏi thay đổi đáng kể việc nhớ lại và tái tạo ký ức, điều này cũng có thể dẫn đến việc thay đổi vĩnh viễn những ký ức hiện có và tạo ra những ký ức sai lệch. Thông tin của một người về một sự kiện đôi khi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tuyên bố hoặc đề xuất của một nhân vật có thẩm quyền, hiện tượng này được gọi là hiệu ứng thông tin sai lệch

Các yếu tố ảnh hưởng đến truy xuất

Đoạn mã

Các đặc tính của môi trường mà một bộ nhớ được mã hóa cũng được mã hóa cùng với bộ nhớ. Điều này dẫn đến việc truy xuất phụ thuộc vào ngữ cảnh, có nghĩa là các ký ức được truy xuất dễ dàng hơn trong cùng điều kiện môi trường mà chúng được mã hóa..

Giới tính

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ giới tốt hơn nam giới trong việc nhớ lại các ký ức theo từng giai đoạn, nhưng không có sự khác biệt nào được nhìn thấy ở cả hai trong quá trình truy xuất ký ức ngữ nghĩa. Sự khác biệt về giới tính trong việc truy xuất bộ nhớ là kết quả của việc sử dụng các chiến lược khác nhau để xử lý thông tin. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ghi nhớ các tín hiệu không lời trong khi nam giới có xu hướng ghi nhớ các tín hiệu bằng lời nói.

Sự chú ý

Sự chú ý có ảnh hưởng đến bộ nhớ trong quá trình mã hóa của nó. Nếu ai đó không tập trung vào thứ gì đó trong giai đoạn mã hóa, người đó sẽ rất khó lấy lại nó sau này.

Sự can thiệp

Sự giao thoa đề cập đến sự tương tác giữa những ký ức trước đây và những ký ức mới hình thành. Sự can thiệp chủ động là việc quên đi những ký ức mới do sự can thiệp của chúng với những ký ức cũ trong não. Can thiệp hồi tố là lỗi không nhớ lại thông tin đã mã hóa trước đó do sự tương tác của nó với kiến thức mới.

Hoạt động thể chất

Hoạt động thể chất hoặc sức khỏe thể chất dường như là một yếu tố quan trọng trong việc tìm lại ký ức. Trẻ em có thể chất kém thường có sức khỏe tinh thần và nhận thức kém. Hoạt động thể chất và mức độ thể dục thấp có liên quan trực tiếp đến thành tích học tập thấp do các vấn đề về tinh thần và nhận thức.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động thể chất đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến vùng hồi hải mã. Hồi hải mã là phần não liên quan đến việc mã hóa thông tin. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến các khu vực khác của não. Bằng cách này, hoạt động thể chất và tập thể dục giúp vận hành đúng chức năng của mạng lưới thần kinh.

Tiêu thụ thực phẩm

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn sáng trước khi đến trường giúp thu thập nhiều thông tin hơn. Những sinh viên có thói quen ăn sáng thường đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi của họ

Lỗi truy xuất

Lỗi truy xuất đề cập đến việc không nhớ lại thông tin từ bộ nhớ dài hạn. Trong trường hợp này, thông tin đã được mã hóa trước đó trong bộ nhớ dài hạn, nhưng người đó không thể lấy lại được. Điều này không xảy ra do mất bộ nhớ mà vì không có tín hiệu nào có sẵn để lấy nó. Các dấu hiệu truy xuất có hai loại. Các dấu hiệu bên ngoài hoặc các dấu hiệu ngữ cảnh trong môi trường và các dấu hiệu bên trong bên trong bộ não con người.

Trong những trường hợp này, chủ yếu là môi trường mà bộ nhớ đang được truy xuất khác với môi trường mã hóa của nó. Do đó, không có tín hiệu bên ngoài nào hiện diện dẫn đến việc truy xuất bộ nhớ bị lỗi. Ví dụ, đôi khi một người không thể nhớ chi tiết của một sự kiện nhưng việc quay trở lại địa điểm của sự kiện đó mang lại cho anh ta những dấu hiệu bên ngoài và anh ta bắt đầu nhớ ra các chi tiết.

TPBVSK Neurocard Max có chứa hoạt chất Bacopa Monnieri (Bacomind®) và Omega 3 (VIVOMEGA®) giúp hỗ trợ phòng ngừa các tác hại do lo lắng, căng thẳng gây nên. Để được tư vấn kỹ hơn, vui lòng để lại thông tin và câu hỏi ở phía dưới.

Nguồn: Bác sĩ Đặng Minh Tuấn

Chuyên gia tư vấn

    0981641461
    Liên hệ